Publiczne Przedszkole nr 1 w Przemkowie

Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

Dzisiaj na tablicy

UWAGA

Na podstawie § 11b ust. 1 rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 informuje o wynikach rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Lista dzieci znajduje się w zakładce REKRUTACJA.

Jednocześnie informujemy, że w tej samej zakładce znajduje się „POTWIERDZENIE WOLI przyjęcia dziecka do Publicznego Przedszkola nr 1 w Przemkowie” (do wyboru w formacie doc. lub odt.) druk można pobrać ze strony, wypełnić i przesłać na pocztę przedszkola pp1przemkow@wp.pl, lub dostarczyć do przedszkola

Macie Państwo na to czas do 25 czerwca.

Dyrektor

 

                                                       

 

 
 
 
UWAGA AKCJA 1% 2021
Nasze przedszkole po raz kolejny uczestniczy w akcji "przekaż 1%. Od pięciu lat współpracujemy z Fundacją Studencką "Młodzi-Młodym". Dzięki państwa odpisom zebraliśmy w zeszłym roku 1320zł., które przeznaczymy na doposażenie placu zabaw.
Również w tym roku zbieramy środki na ten sam cel. Planujemy zakup i montaż trzech nowych elementów służących do zabawy i terapii naszych wychowanków.
Każdy zainteresowany może bez zbędnych formalności przekazać 1% swojego podatku postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na wizytówkach.
 
Dyrektor
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
!!UWAGA RODZICE!!
 
Od poniedziałku 1 marca zaczyna się rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022. Rekrutacja dotyczy dzieci nowych tj. tych, które po raz pierwszy będą zgłoszone do naszego Przedszkola i tych, które z powodu niespełnienia kryterium wieku nie zostały w tym roku szkolnym przyjęte. Rekrutacja zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Przemkowa z 20 stycznia br. będzie trwała od 1 do 29 marca. Kolejność zgłoszeń nie jest istotna. W tym czasie należy pobrać ze strony przedszkola z zakładki REKRUTACJA wniosek i dostarczyć do gabinetu dyrektora. (Uwaga, w zakładce znajduje się ten sam wniosek w 2 różnych formatach w związku ze zgłaszanymi problemami z otwarciem. Tylko jeden wypełniamy!) W związku z ograniczeniami pandemicznymi istnieje możliwość przesłania wniosku pocztą elektroniczną na skrzynkę przedszkola pp1przemkow@wp.pl Wpływ wniosku będzie potwierdzany wiadomością zwrotną. Od poniedziałku 1 marca wnioski będą również dostępne do pobrania w przedszkolu. Zwracam uwagę na skrupulatne wypełnienie wniosku wraz z załącznikami. Tylko kompletne wnioski wezmą udział w rekrutacji.
W zakładce REKRUTACJA znajdują się również UCHWAŁA NR XLI/192/18Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 19 stycznia 2018r., w której zostały opisane szczegółowe kryteria punktowe stosowane w trakcie rekrutacji.
 
Dyrektor

 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 

 

 

UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE

 

 

W związku z wejsciem w życie w dniu 25 maja 2018r. dyrektywy europejskiej 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.) informujemy o zasadach gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Państwa i państwa dzieci.

 

 

INFORMACJA

 

dla rodziców / opiekunów prawnych

 

wychowanków przedszkola
o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

 

 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.) przekazuję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Słoneczna 23, 59-170 Przemków (nr tel. 76 8319-553, e-mail:pp1pr

NA GÓRĘ